BY172775 FT426098 Hogdal (O) YP408 Stavnäs (S) YP556 5000 Ybp 4000 Ybp 3000 Ybp 2000 Ybp 1500 Ybp 2500 Ybp 3500 Ybp 4500 Ybp 1000 Ybp 500 Ybp Age of SNP s (y ears) R1a-Z282 L1029 YP6048 S5301 …. Ättlingar till R1a-S5301 PF6155 Z284 Z287 S4458 Stenkyrka (O) Segerstad (R) Västra Tunhem (P) Rölanda (P) Torp (P) Fåglum (R) YP6383 Skånings-Åsaka (R) YP6099 YP6270 Y87302 Härja (R) YP402 R1a > R-M459 > R-M735 > R-M198 > R-M417 > R-Z283 > R-Z282 Ybp – Year before present Bronsåldern Medeltid Järnåldern Yngre Stenåldern(Bondestenåldern) Vikingatid Vendeltid Folkvandringstid Vasa 550 e.Kr 400 e.Kr 800 e.Kr 1050 e.Kr 1700 f.Kr 500 f.Kr 1719 e.Kr 1772 e.Kr 1809 e.Kr 1523 e.Kr 1611 e.Kr Frihetstid Stormaktstid Gustavianska R1a-M417 R1a-S5301 Thomas Hesselroth för FTDNA-projektet Västergötland – Bohuslän – Dalsland 2023-11-01 © HESSELROTH PRODUCTION © HESSELROTH PRODUCTION © HESSELROTH PRODUCTION © HESSELROTH PRODUCTION