Od (R) Grinneröd (O) YP4341 YP5700 YP5724 YP385 (Hesselroth/Hasselroth) —————————————————————————————————————————– —————————————————– Age of SNP s (y ears) CTS4179 YP386 YP276 L448 YP704 YP609 YP618 FT14398 YP330 YP384 YP412 YP1391 YP1390 YP670 YP355 YP1167 YP5721 R1a > R-M459 > R-M735 > R-M198 > R-M417 > R-Z283 > R-Z284 > R-S4458 > R-S5301 R-S5301 Ybp – Year before present Bronsåldern Medeltid Järnåldern 3500 Ybp 3000 Ybp 2500 Ybp 2000 Ybp 1500 Ybp 1000 Ybp 500 Ybp Vikingatid Vasa 800 e.Kr 1050 e.Kr 1700 f.Kr 500 f.Kr 1719 e.Kr 1772 e.Kr 1809 e.Kr 1523 e.Kr 1611 e.Kr Frihetstid Stormaktstid Gustavianska YP5708 YP5163 R-BY27180 Thomas Hesselroth för FTDNA-projektet Västergötland – Bohuslän – Dalsland 2023-07-29 Yngre Stenåldern(Bondestenåldern) Stenkyrka (O) Skållerud (P) Grolanda (R) Ärtemark (P) Frändefors (P) Tengene (R) Habo (R) (Anders Maskåll/Mascoll) Ryda (R) Ancient DNA sample VK35 from 10-12th centuries Viking grave in Varnhem, Skara (R) Y-DNA: R-FT14398(YP5475) mtDNA: T2f1a1 Nårunga (P) Skillingmark (S) FTA19740 FTB12138 Färgelanda (P) YP1076 N © HESSELROTH PRODUCTION © HESSELROTH PRODUCTION © HESSELROTH PRODUCTION © HESSELROTH PRODUCTION